Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Overlopende passiva

betekenis & definitie

Overlopende passiva zijn veelal kosten die betrekking hebben op een andere periode dan wanneer ze worden geboekt. Overlopende passiva zijn vaak bedragen die pas in een volgend jaar tot betaling komen.

Overlopende passiva zijn kosten die periodiek op de balans worden gezet, maar die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald. Op de balans worden overlopende passiva veelal ondergebracht bij de vlottende passiva. Hoewel de betaling nog niet volbracht is, kan men er redelijkerwijs vanuit gaan dat deze betaling wel na een periode zal worden gedaan.

Overlopende passiva kunnen verschillende vormen aannemen. Het betreffen in ieder geval altijd verplichtingen, zoals kosten voor de bank die pas in een opeenvolgend boekjaar zullen worden betaald.