Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Opslagmethode

betekenis & definitie

De opslagmethode is een methode die ondernemingen kunnen gebruiken om de bedrijfskosten toe te rekenen. Bij de opslagmethode worden de indirecte kosten aan de producten toebedeeld naar de mate waarin zij de directe kosten veroorzaken.

Bij het gebruik van de opslagmethode wordt er vanuit gegaan dat het bedrag aan indirecte kosten gelijk ligt aan de mate waarin het directe kosten veroorzaakt. Er zijn twee vormen van opslagmethode, de primitieve methode en de verfijnde opslagmethode.

Bij de primitieve opslagmethode worden alle indirecte kosten als één percentage over de som van de directe kosten gelegd. Meestal gaat het hier om grondstoffen en arbeidskosten. De formule van de primitieve opslagmethode is als volgt:
Totale indirecte kosten: totale directe kosten (die samenhangen met de indirecte kosten)x 100%.

Bij de verfijnde opslagmethode worden de totale directe kosten gesplitst in groepen, bijvoorbeeld grondstofkosten en arbeidskosten. Voor deze groepen wordt nagegaan met welk element van de directe kosten , de indirecte kosten verband houden. Deze methode is over het algemeen nauwkeuriger dan de primitieve opslagmethode.