Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Operationele beslissing

betekenis & definitie

Operationele beslissingen zijn beslissingen ten aanzien van bedrijfsprocessen, waar vooral de uitvoerende medewerkers zich mee bezighouden. Op het niveau van de uitvoerende medewerkers worden vooral dirigerende taken uitgevoerd.

Naast beslissingen op operationeel niveau moeten er in grote bedrijven ook beslissingen op strategisch en organisatorisch niveau genomen worden. Het topmanagement van een onderneming houdt zich vooral bezig met beslissingen op strategisch niveau. Strategische beslissingen horen bij het strategisch management. Dit houdt in dat er zorg moet worden gedragen voor de juiste afstemming op de omgeving en het op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, om vervolgens eventueel aanpassingen in de strategie te verwezenlijken.

Het middenmanagement vertaalt de strategische beslissingen in operationele beslissingen. Het middenmanagement heeft tegenover het topmanagement een uitvoerende functie, en tegenover uitvoerende medewerkers een leidinggevende functie. De beslissingen die het middenmanagement neemt worden organisatorische beslissingen genoemd.