Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Operationele begroting

betekenis & definitie

Een operationele begroting is een gedetailleerd plan dat door een onderneming wordt gemaakt om de uitgaven en inkomsten op dagelijkse basis vast te stellen. Een operationele begroting wordt meestal voor een geheel jaar of maand opgesteld en is altijd een momentopname.

Bij een operationele begroting gaat het dus om de kosten die gemaakt worden, en de inkomsten die verkregen worden, in het dagelijkse bedrijfsproces. Voorbeelden van kosten die te maken hebben met operationele kosten zijn de kosten voor internet, salaris van werknemers en andere kosten die te maken hebben met het runnen van een bedrijf, met uitzondering van de productie.

De totale kosten die worden opgenomen in een operationele begroting mogen nooit meer bedragen dan de totale inkomsten uit verkoop. Het moet in principe zo zijn dat de kosten aan het eind van een bepaalde periode, waarvoor een operationele begroting is gemaakt, gelijk liggen aan deze operationele begroting. In werkelijkheid kan er altijd een verschil zijn maar de operationele begroting wordt als leidraad gebruikt.

Om een solide operationele begroting op te stellen moet er rekening gehouden worden met de vaste lasten van een onderneming. De kosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld het bedrijfspand, verzekeringen het marketingbudget. Per onderneming kan de invulling van deze kosten verschillen.

Naast alle verwachte uitgaven moeten ook de verwachte inkomsten in kaart gebracht worden. In de operationele begroting zijn alle inkomsten uit zakelijke bronnen, met de daarbij behorende rente opgenomen. Door deze inkomsten en uitgaven in kaart te brengen krijgt een bedrijf inzicht in het feit of bijvoorbeeld het operationele budget aangepast moet worden, of om zakelijke situaties nauwkeuriger te reflecteren.