Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Operationele activiteiten

betekenis & definitie

Operationele activiteiten zijn de activiteiten die in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering worden uitgevoerd. Bij ondernemingen gaat het vooral om de activiteiten die te maken hebben met de productie en verkoop van goederen of diensten.

Operationele activiteiten vinden op het laagste niveau van een onderneming plaats. Het zijn vooral uitvoerende activiteiten. Het management wijst taken middelen, geld en grondstoffen toe. Operationele activiteiten hebben vooral te maken met de dagelijkse gang van zaken in de bedrijfsvoering. Hierdoor wordt er een inzicht gecreëerd in bijvoorbeeld het aantal openstaande orders, het voorraadniveau en het aantal leveringen. Operationele activiteiten ondersteunen de doelen die op tactisch niveau gesteld worden.

Eén niveau hoger dan het operationeel niveau vinden tactische beslissingen plaats. Het tactisch management houdt zich vooral bezig met het formuleren van middelen en wegen om bepaalde korte termijn doelen te behalen. De uitvoering van deze kortetermijndoelstellingen wordt vervolgens ondersteund door het operationeel niveau.

Op het hoogste niveau, het strategisch niveau, worden strategische beslissingen genomen. Het management formuleert langetermijndoelstellingen en formuleert, implementeert en evalueert beslissingen die het bedrijf in staat stelt om deze doelstellingen te behalen. Het topmanagement van een bedrijf bevindt zich vaak op strategisch niveau.