Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Openbare vennootschap

betekenis & definitie

Een openbare vennootschap is een vorm van personenvennootschap. Een personenvennootschap kan vorm krijgen door een samenwerkingsverband tussen twee of meer mensen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbare en stille personenvennootschappen.

Bij een personenvennootschap staat de samenwerking tussen twee of meer personen centraal. Onderlinge afspraken worden vastgelegd en bij oprichting ondertekend. Vervolgens wordt er een gemeenschappelijke pot opgericht waar iedere vennoot zijn of haar inkomsten in stopt. Uit deze pot worden ook de kosten van de vennootschap betaald. Iedere vennoot brengt iets in, zoals geld, arbeid, kennis of relaties. Iedere vennoot deelt in principe gelijk mee in de winst, behalve wanneer dit anders is overeengekomen. Voorbeelden van personenvennootschappen zijn de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de maatschap.

Er is een onderscheid te maken tussen een openbare en een stille personenvennootschap. In een openbare personenvennootschap is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die gemaakt worden door de vennootschap. Een openbare vennootschap treedt naar buiten als één bedrijf onder één naam, en heeft zelf de keuze om deze met of zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.

Bij een stille vennootschap werken de vennoten intern met elkaar samen maar treden de vennoten naar buiten als zelfstandige beroepsbeoefenaars. Iedere vennoot is in een stille vennootschap voor een gelijkwaardig deel aansprakelijk voor schulden.