Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Netto Contante Waarde

betekenis & definitie

De netto contante waarde van een investering is een manier om te bepalen of een investering rendabel gaat zijn, rekening houdend met de inflatie en de vermogenskostenvoet. Door het berekenen van de netto contante waarde wordt namelijk duidelijk of het rendement van de investering hoger is dan de investering.

Het voordeel van de netto contante waarde berekening is dat de factor tijd meegenomen wordt. Geld wordt immers minder waard naarmate de tijd verstrijkt door de inflatie Door de factor tijd mee te nemen in de berekening, wordt duidelijk wat de uiteindelijk opbrengst van de investering op dit moment waard is.

Stel, een onderneming wil een ander bedrijf overnemen. Deze prijs voor deze overname is 200.000 euro. Dit levert de onderneming een jaarlijkse kasstroom van 40.000 euro op. De jaarlijkse vermogenskostenvoet is 8%. De onderneming wil zien of de investering over een jaar rendabel is. De contante waarde wordt berekend door de kasstroom te delen door de jaarlijkse vermogenskostenvoet + 1. Dus, 40.000/1.08 = 37.370 euro. De netto contante waarde is dan 37.370 - 200.000 = 170.370. In dit geval is de netto contante waarde positief, wat inhoudt dat het de investering na een jaar rendabel is.

Kort gezegd betekent een positieve netto contante waarde dat de opbrengsten van de investering hoger zullen zijn dan kosten van de investering. Aangezien investeerders altijd op zoek zijn naar een rendement, betekent een positieve netto contante waarde dat het waarschijnlijk rendabel is om de investering te doen. Bij een negatieve contante waarde zijn de opbrengsten lager dan de kosten, waardoor de investeerder verlies leidt. In dat geval is het raadzaam niet tot investering over te gaan.