Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Negatieve goodwill

betekenis & definitie

Negatieve goodwill is een benaming die binnen de accounting en boekhouding gebruikt wordt voor een negatief verschil tussen de handelsbalans en de marktwaarde van een onderneming. Negatieve goodwill is niet tastbaar en valt dus onder immateriële vaste activa.

Bij het opstellen van een handelsbalans, kan het zijn dat er een verschil is tussen de handelsbalans, de soms van inkomsten en uitgaven, en de marktwaarde van een onderneming. Dit verschil is niet af te leiden uit materiële bezittingen van de onderneming, maar kan mogelijk veroorzaakt zijn door negatieve goodwill, ook wel badwill genoemd. Er is sprake van badwill wanneer een onderneming een slechte naam heeft bij consumenten. Hoewel het lastig is om negatieve goodwill uit te drukken in een vaststaande waarde, kan het wel van grote invloed zijn op de financiële prestaties van een onderneming.

Badwill kan bijvoorbeeld ontstaan als een onderneming in voorgaande jaren een kwalitatief slecht product heeft uitgebracht, maar ook wanneer een onderneming zich niet heeft gehouden aan de regelgeving betreft bedrijfsvoering. Door dit soort negatieve publiciteit zal de onderneming een slechte reputatie krijgen bij consumenten of andere bedrijven. Hierdoor zal de marktwaarde van de onderneming dalen. Het tegenovergestelde van negatieve goodwill is (positieve) goodwill.

In 2001 ging het Amerikaanse energiebedrijf Enron failliet door de schade die negatieve badwill had veroorzaakt. In dat jaar werd duidelijk dat Enron structureel foute cijfers had opgegeven in de jaarrekening. Deze slechte accounting leidde tot grote verontwaardiging bij consumenten en andere ondernemingen. Hierdoor kelderde de marktwaarde van Enron totdat het bedrijf van failliet ging.