Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Maximale capaciteit

betekenis & definitie

De maximale capaciteit is de maximale hoeveelheid goederen dat een bedrijf in een bepaalde periode kan produceren., wanneer de productiefactoren voor 100% benut kunnen worden zonder dat het bedrijf hier aan ten onder gaat.

Het wil niet zeggen dat de winst ook 100% is wanneer alle productiefactoren 100% zijn, en er dus maximaal geproduceerd kan worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat bepaalde variabele kosten stijgen waardoor de winst niet perse hoger hoeft te zijn dan op het moment dat de productiecapaciteit niet volledig benut wordt.

Een bedrijf hoeft niet altijd op de maximale kwaliteit te draaien. De hoogte van de productie zal afhankelijk van de vraag naar bepaalde producten zijn. Wanneer de vraag bijvoorbeeld lager ligt dan het aanbod, en dus ook dan de de maximale productie, zal een bedrijf minder moeten gaan produceren. Dit is voor een bedrijf niet altijd gemakkelijk aangezien er aanpassingen in het productieproces gedaan moeten worden.

Wanneer een bedrijf meer wil gaan produceren dan het ervoor deed zullen er ook aanpassingen gedaan moeten worden. Het bedrijf zal moeten uitbreiden of er voor kiezen om een andere werkwijze toe te passen. Alleen dan kan de maximale capaciteit behaald worden. Over het algemeen hebben Nederlandse bedrijven, bij een normale bezetting, een maximale capaciteit van 85%. Lang niet alle bedrijven hebben dus een maximale capaciteit. In de bedrijfseconomie wordt ook vaak van productiecapaciteit gesproken in plaats van maximale capaciteit.