Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Kostenbeginsel

betekenis & definitie

Het kostenbeginsel is een van de accounting principes welke stelt dat bezittingen moeten worden gewaardeerd op hun aanschafprijs of, indien ze zelf zijn vervaardigd, op hun kostprijs.

Binnen de accounting worden richtlijnen gehanteerd, de zogenaamde accounting principes, die ervoor dienen om de kwaliteit van het werk van een accountant te waarborgen. Een van deze accounting principes is het kostenbeginsel. Hierin wordt gesteld dat alle bezittingen van een onderneming of instelling gewaardeerd moeten worden op de aanschafprijs of kostprijs. Het kostenbeginsel heeft als doel om op deze manier ervoor te zorgen dat men de bezittingen niet kleiner of groter kan laten lijken dan dat deze daadwerkelijk zijn.

Het kostenbeginsel is in de regel van toepassing op alle bezittingen van een onderneming of instelling. Voor bezittingen waarvoor het zeer aannemelijk is dat deze in waarde kunnen fluctueren, bijvoorbeeld aandelen of andere effecten, geldt dat deze een uitzondering vormen op het kostenbeginsel.