Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Kasstelsel

betekenis & definitie

Het kasstelsel is een methode die wordt gebruikt binnen de boekhouding. Het voornaamste kenmerk van het kasstelsel is men geen onderscheid maakt tussen kosten en opbrengsten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds.

Ondernemingen kunnen op basis van verschillende methoden hun boekhouding uitvoeren. Over het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het kasstelsel en het factuurstelsel. Bij het kasstelsel wordt er geen verschil gemaakt tussen kosten en opbrengsten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds.

Het kasstelsel wordt voornamelijk gehanteerd door onderneming die goederen of diensten leveren aan particulieren. Dit is een groot scala aan ondernemingen, enkele voorbeeld zijn kappers, schoenmakers en fietsenmakers. Wanneer een van deze ondernemingen kosten maakt, worden deze direct aangemerkt als uitgaven. Oftewel, een rekening die moet worden betaald, wordt direct gezien als een uitgave. Anderzijds worden inkomsten direct gezien als ontvangsten. Zodra men als kapper iemands haar heeft geknipt, wordt hiervan direct een vergoeding verwacht.

In tegenstelling tot bij een kasstelsel, wordt er bij een factuurstelsel wel een onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds. Kosten en opbrengsten worden hierbij op de resultatenrekening geplaatst wanneer een factuur is ontvangen of is verstuurd. Deze posten op de resultatenrekening worden echter pas gezien als uitgaven en ontvangsten wanneer er daadwerkelijk liquide middelen de onderneming verlaten of binnenkomen.