Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

International Accounting Standards (IAS)

betekenis & definitie

De International Accounting Standards (IAS) is een set van richtlijnen en regels die worden gebruikt binnen de accounting. Met de International Accounting Standards wordt getracht juistheid en transparantie van alle activiteiten omtrent de accounting te vergroten.

De International Accounting Standards worden door onderneming over de hele wereld gebruikt. In Nederland worden de IAS ook wel accounting principes genoemd. Het voornaamste doel van de IAS is het tegengaan van arbitraire beoordelingen van financiële rapporten. In hoeverre mogelijk hebben de IAS als doel om te zorgen voor uniformiteit binnen de financiële rapportage. De IAS vergroot de transparantie van allerlei verslagen over de bedrijfsvoering, waardoor eventuele misstanden sneller kunnen worden aangekaart.

In Nederland is men als accountant verplicht om te werken conform de IAS of accounting principes. Enkele voorbeelden van deze principes of richtlijnen zijn het voorzichtigheidsbeginsel, het materialiteitsbeginsel en het realisatiebeginsel. Het voorzichtigheidsbeginsel is hierin veelal het principe waaraan binnen de accounting prioriteit wordt gegeven.

De IAS worden opgesteld door de International Accounting Standards Board (IASD). Deze brengen regelmatig richtlijnen en beginselen uit voor het opstellen van jaarrekeningen en andere financiële rapporten. Sinds 2005 zijn de International Accounting Standards uitgebreid, hierdoor veranderde de benaming naar International Financial Reporting Standards (IFRS). De oude richtlijnen van de IAS zijn hierdoor niet komen te vervallen.