Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Impairmenttest

betekenis & definitie

Een impairmenttest is een methode om te achterhalen in hoeverre de activa van een onderneming op de balans in waarde verschillen met de werkelijke waarde van deze activa.

Iedere onderneming met vaste activa, pas een zekere mate van afschrijving toe. Dit houdt kortgezegd in dat deze vaste activa, zoals bedrijfspanden en productiemiddelen, in de loop der jaren in waarde dalen. Deze waardedaling kan worden teruggevonden op de balans als afschrijving. In sommige gevallen dalen activa echter sneller in waarde dan werd verwacht. In dat geval kan men een impairmenttest uitvoeren.

Een impairmenttest is een manier om de waarde van de activa op de balans te vergelijken met de werkelijke waarde. Hierbij is het gebruikelijk dat wordt gekeken naar de actuele dagwaarde, en bijvoorbeeld niet naar de aankoopwaarde. Indien blijkt dat deze waardes te veel uiteenlopen, de waarde op de balans is bijvoorbeeld een stuk hoger dan de actuele waarde, dan wordt het eigen vermogen of de kas van de onderneming aangewend om hiervoor te compenseren.