Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Impairment

betekenis & definitie

Impairment is binnen de accounting de benaming voor het vergelijken van de waarde van activa zoals deze op de balans is vermeld en de werkelijke waarde van deze activa. Het eventuele verschil door impairment wordt afgeschreven en rechtgetrokken op een nieuwe balans.

Iedere onderneming is verplicht om periodiek een jaarrekening op te stellen. Deze jaarrekening bestaat uit in ieder geval een balans en een resultatenrekening. Op de balans staan onder andere de activa, oftewel alle bezittingen van een ondernemingen. Activa kunnen uiteenlopen van bedrijfspanden en productiemiddelen tot computers en kantoorartikelen. Vrijwel alle activa worden in de loop der jaren minder waard, hiervoor gebruikt men op de balans afschrijving voor deze activa. In sommige gevallen is het lastig te bepalen hoeveel er moet worden afgeschreven. In dat geval kan men kiezen voor impairment of een impairmenttest laten uitvoeren. Hierbij wordt de waarde van activa, zoals deze op de balans zijn weergegeven, vergeleken met de werkelijke waarde.

Indien bij impairment blijkt dat de waarde van de activa op de balans verschilt van de werkelijke waarde van activa, wordt dit na impairment verrekend met de kas of het eigen vermogen van de onderneming. In overeenstemming met de accounting principes, moet een accountant een impairment uitvoeren indien redelijkerwijs duidelijk is dat de activa in sneller in waarde zijn gedaald dan in eerste instantie werd verwacht.