Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Hefboomeffect

betekenis & definitie

Wanneer de rentabiliteit van een bedrijf hoger ligt dan de prijs voor de financiering van het geleende kapitaal, spreekt men over een hefboomeffect. Op deze manier kan een bedrijf, door het lenen van geld, meer investeren en de winsten vergroten

Wanneer een bedrijf een goed en solide businessplan heeft kan er vreemd vermogen aangetrokken worden. Dit vreemd vermogen kan weer geïnvesteerd worden in het bedrijf. Er is sprake van een hefboomeffect wanneer de inkomsten van het bedrijf hoger zijn dan de kosten van de rente.

Multinationals bestaan vaak voor wel 80% uit vreemd vermogen. Dat wil zeggen dat 80% van het geld dat het bedrijf geïnvesteerd heeft afkomstig is uit vreemd vermogen, en slechts 20% eigen geld is. Op deze manier kan een bedrijf veel meer investeren in bijvoorbeeld marketing of productontwikkelingen. Het bedrijf groeit zo dus veel sneller dan wanneer alles met eigen vermogen gefinancierd zou worden.

Doordat het bedrijf veel geld leent ontstaan er wel veel vaste kosten. Er moet immers wel rente over het geleende geld betaald worden. Wanneer het minder goed gaat met het bedrijf , is het risico dat het bedrijf failliet gaat dus een stuk groter. Wanneer de rentabiliteit lager ligt dan de prijs voor de financiering van het geleende kapitaal, wordt dit ook wel een negatief hefboomeffect genoemd.