Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Full costing

betekenis & definitie

Full costing is een manier van accounting waarbij alle kosten voor het vervaardigen van een product op de balans worden doorberekend in het product. Bij full costing worden alle bedrijfskosten doorberekend in het product, dus ook vaste kosten.

De productiekosten kunnen binnen een onderneming op diverse wijzen worden weergegeven. Een van deze wijzen is de zogenaamde full costing methode. Hierbij worden alle bedrijfskosten doorberekend in het product. Zowel variabele als vaste kosten worden op de balans of resultatenrekening weergegeven als onderdeel van de productie. Full costing wordt binnen de accounting ook wel absorption costing genoemd.

Iedere onderneming maakt door verschillende processen kosten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan productiekosten, zoals materiaalkosten en salarissen van werknemers, maar ook aan zogenaamde vaste kosten. Deze vaste kosten, ook wel overhead genoemd, zijn kosten die niet direct aan de productie kunnen worden toegekend. Voorbeelden hiervan zijn salarissen van de directie en het management, de huur en kosten van het onderhoud van een bedrijfspand en bankkosten. Bij full costing worden al deze kosten, ook al zijn ze niet direct verbonden met het productieproces, als onderdeel gezien van de kosten van het vervaardigen van een product.

Naast de full costing methode, wordt ook wel gebruik gemaakt van de zogenaamde variable costing methode. Hierbij worden vaste kosten, oftewel de overhead, niet berekend op de balans of resultatenrekening als onderdeel van de productiekosten.