Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Free cashflow

betekenis & definitie

Free cashflow is binnen de bedrijfsvoering een term die verwijst naar een situatie waarin belanghebbenden van een onderneming, zoals aandeelhouders, bekijken hoeveel geld er beschikbaar is om uit te keren en dit uitkeren.

Free cashflow is een term die wordt gebruikt in de corporate finance om de financiële gezondheid van een onderneming aan te tonen. Vaak wordt de free cashflow uitgedrukt in de positieve kasstroom, oftewel het geld dat wordt gegenereerd door bedrijfsactiviteiten, minus het geld dat nodig is om de vaste activa mee te onderhouden, oftewel bedrijfspanden of productiemachines. Het bedrag overblijft nadat men de kosten heeft afgetrokken van het bedrijfsresultaat, wordt de free cashflow genoemd. De free cashflow is hiermee het bedrag dat de onderneming vrijelijk kan spenderen zonder dat de bedrijfsvoering daardoor een risico loopt.

Omdat de free cashflow een maatstaf is voor de gezondheid van de onderneming, wordt veelal aan de hand van dit bedrag besloten hoeveel geld wordt uitgekeerd aan belanghebbenden in de onderneming, zoals aandeelhouders.