Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Fiscale jaarrekening

betekenis & definitie

Een fiscale jaarrekening is een jaarrekening die met name is bedoeld om de fiscale winst uit te rekenen. Op basis van een fiscale jaarrekening wordt door de fiscus achterhaalt welke belastingen men als onderneming moet betalen.

Binnen de bedrijfsvoering wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen twee soorten jaarrekeningen, namelijk het commercieel jaarverslag en de fiscale jaarrekening. Waar eerstgenoemde met name is bedoeld voor rapportage aan aandeelhouders en andere belanghebbenden, berekend men op basis van de fiscale jaarrekening de fiscale winst. Dit is de winst waarover belasting wordt betaald. De fiscus bepaalt op basis van de fiscale jaarrekening de hoogte van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Een fiscale jaarrekening bevat over het algemeen meer details dan een commercieel jaarverslag. Aandeelhouders en andere belanghebbenden van de onderneming zijn doorgaans niet geïnteresseerd in specifieke cijfers, maar willen juist een overzicht van de prestaties van de onderneming. De fiscus wilt juist inzicht in vrijwel alle geldstromen, zodat men bijvoorbeeld kan achterhalen of de betreffende onderneming aanspraak kan maken op belastingaftrek.