Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Financial accounting

betekenis & definitie

Financial accounting is een specifieke tak binnen de accounting waarin de nadruk ligt op het opstellen van financiële rapporten voor externe rapportage. De financiële rapporten die onder financial accounting worden opgesteld zijn met name bedoeld voor aandeelhouders en overheidsinstanties.

Accounting in brede zin zijn alle werkzaamheden en activiteiten die horen bij het meten, verwerken en communiceren van financiële informatie binnen ondernemingen of andere instellingen. Binnen de overkoepelende werkzaamheden van accounting zijn er echter een aantal specialisaties aan te wijzen. Een hiervan is de financial accounting. Dit is de tak van de accounting waarin men zich voornamelijk richt op het opstellen van rapporten die bedoeld zijn voor externe partijen die een belang hebben bij de bedrijfsvoering, zoals aandeelhouders. Financial accounting is hiermee ook met name gericht op overheidsinstanties.

Omdat alle activiteiten van financial accounting gericht zijn op externe rapportage, bevatten de financiële rapporten die hier binnen zijn opgesteld vaak veel details. Met name overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, vereisen vaak volledige transparantie in de financiële situatie van ondernemingen. Algemene financiële rapporten, zoals een beginbalans, een eindbalans en een resultatenrekening, worden binnen de bedrijfsvoering veelal onder de financial accounting geschaard.

Bij financial accounting wordt over het algemeen veel waarde gehecht aan de zogenaamde accounting principes. Dit zijn beginselen die in brede zin voorschrijven aan welke voorwaarden financiële rapporten moeten voldoen en op welke manier een accountant te werk moet gaan. Juist omdat financial accounting is gericht op externe rapportage, is het van groot belang dat alle werkzaamheden in overeenstemming met deze accounting principes worden uitgevoerd.