Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Factuurstelsel

betekenis & definitie

Het factuurstelsel is een methode die gebruikt wordt voor boekhouding. Het voornaamste kenmerk van het factuurstelsel is dat kosten en opbrengsten op de resultatenrekening worden geplaatst zodra de een factuur is binnengekomen of verstuurd.

Met betrekking tot boekhouding wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen het factuurstelsel en het kasstelsel. Het voornaamste verschil tussen deze twee stelsels is de manier waarop men omgaat met kosten en opbrengsten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds. Bij een factuurstelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen deze begrippen.

Indien men binnen een onderneming een factuurstelsel hanteert, wordt er een onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds. Zodra een factuur binnenkomt of wordt verstuurd, worden de betreffende bedragen hiervoor op de resultatenrekening geplaatst en gezien als kosten en opbrengsten. Men spreekt echter pas van uitgaven en ontvangsten wanneer de betreffende bedragen ook daadwerkelijk uitgaan of binnenkomen.

Het factuurstelsel wordt met name gebruikt door onderneming die goederen of diensten leveren aan andere onderneming. Voor iedere transactie moet immers een factuur worden opgesteld.