Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Factorering

betekenis & definitie

Factorering is de financiering van omzet die al is gefactureerd, maar niet perse is betaald. De factuur wordt bij factorering direct bij het verzenden betaald door een factoreringsmaatschappij, die vervolgens het bedrag bij betaling van de klant ontvangt.

Sommige ondernemingen hebben een snelle omloop van goederen, die worden geleverd aan andere ondernemingen. Voor het leveren van goederen aan andere ondernemingen moeten facturen worden opgesteld. Bij facturen zit er echter altijd een tijd tussen het moment dat de factuur uitgaat en het moment dat deze door de klant wordt betaald. Indien er een snelle omloop van goederen is in de onderneming, is het voor de onderneming prettig als deze facturen zo snel mogelijk worden betaald. Factorering is een manier om de geldstromen gaande te houden, zonder dat men continu een klant hierover moet contacteren. Bij factorering wordt het gefactureerde bedrag voorgeschoten door een derde partij, die vervolgens de factuur int.

Factorering, ook wel debiteurenfinanciering genoemd, kan voor een onderneming met een snelle omloop diverse voordelen hebben. Snelle transacties zorgen doorgaans voor goede handelsrelaties, men kan inspelen op eventuele pieken in de kapitaalbehoefte en het komt de solvabiliteit, de verhouding van eigen vermogen en vreemd vermogen, ten goed. Over het bedrag dat men als onderneming ontvangt door factorering, moet men echter wel rente betalen. Omdat deze rente over het algemeen relatief hoog is, kan factorering als duur worden ervaren.