Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Exploitatiebegroting

betekenis & definitie

Een exploitatiebegroting is een soort winst- en verliesrekening waarin de toekomst is meegenomen. Met de exploitatiebegroting kan er bepaald worden of er in de aankomende drie jaar winst of verlies gemaakt gaat worden. Een ander veel gebruikt woord voor deze begroting is de resultatenbegroting.

Met de exploitatiebegroting geeft de ondernemer zichzelf in kijkje in zijn verwachtingen van mogelijke cijfers in de nabije toekomst. In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet er minimaal behaald moet worden om alle kosten te dekken en dus winst te maken. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Een exploitatiebegroting kan in vijf stappen opgesteld worden:

1. De verwachte omzet voor de komende drie jaar moet vastgesteld worden.
2. De brutowinst moet bepaald worden. Dit kan door de inkoopwaarde te bepalen en deze van de omzet af te trekken.
3. Alle andere kosten zoals personeel, huur en verzekering moeten bij elkaar opgeteld worden. Ook de afschrijvingen moeten als kosten meegerekend worden. Deze kosten worden van de brutowinst afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is het bedrijfsresultaat.
4. Alle nog te betalen belastingen moeten van het bedrijfsresultaat worden afgetrokken. Bij een eenmanszaak of VOF moet ook de inkomstenbelasting in de berekening meegenomen worden.
5. Het bedrag dat overblijft is de verwachte nettowinst voor de aankomende drie jaar.


Bij het opstellen van een realistische exploitatiebegroting moet er rekening mee gehouden worden dat er ook realistisch begroot wordt. Daarbij moeten de verschillende mogelijke scenario’s worden doorgenomen om tot een realistische exploitatiebegroting te komen.