Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Egalisatierekening

betekenis & definitie

Een egalisatierekening is binnen de bedrijfsvoering een speciale rekening die is bedoeld om te compenseren voor eventuele fluctuaties in de kasstroom van een onderneming.

Als onderneming kan men gebruik maken van een zogenaamde egalisatierekening. Hierbij worden liquide middelen achter gehouden met uitsluitend het doel om deze te gebruiken voor toekomstige verwachte kosten. Aan een egalisatierekening zijn bepaalde voorwaarden verbonden, zo moet men bij de Belastingdienst aannemelijk maken dat de toekomstige kosten daadwerkelijk zullen voorkomen en dat het gereserveerde bedrag op de egalisatierekening een representatief is voor deze kosten. Het bedrag dat men uiteindelijk op de egalisatierekening stort, mag men aftrekken van de winst. Op deze manier kan een egalisatierekening belastingvoordeel opleveren.

Er zijn enkele voorwaarden die door de Belastingdienst worden gesteld aan een egalisatierekening. Men moet als onderneming de kosten waarvoor het bedrag op de egalisatierekening is bedoeld verdeeld uitgeven, de kosten zijn noodzakelijk voor verdere bedrijfsvoering en er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat deze kosten zich daadwerkelijk gaan voordoen.