Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Dubieuze debiteuren

betekenis & definitie

Dubieuze debiteuren zijn debiteuren die al een dusdanige tijd open staan, dat het onzeker is of zij in de toekomst nog gaan betalen. Of er sprake is van een dubieuze debiteur verschilt per situatie. Dit hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden in bijvoorbeeld de werkzame branche.

Het verwerken van dubieuze debiteuren kan op verschillende manieren. Voorwaarden zijn wel dat de betalingstermijn ruimschoots is verstreken, er meerdere aanmaningen zijn verstuurd en zelfs een eventueel incassobureau geen uitkomst heeft geleverd. Wanneer een vordering oninbaar is gebleken, bijvoorbeeld hij het faillissement van een debiteur, kan de de dubieuze debiteur op drie manieren verwerkt worden.

Wanneer het verlies pas wordt genomen op het moment dat de rekening oninbaar blijkt. Dit wordt ook wel een “direct write-off” genoemd. Bij deze methode wordt er geen gebruik gemaakt van de post “voorzieningen”.

Het is ook mogelijk om bij elke factuur een bepaald percentage af te schrijven, bijvoorbeeld 3%. Uiteindelijk moet er gekeken worden of dit klopt in vergelijking met dubieuze debiteuren. Het bedrag dat uiteindelijk te veel of te weinig afgeschreven is, kan worden teruggeboekt als winst of verlies.

De laatste manier is dat de ondernemer of accountant zelf een inschatting maakt van de oninbare rekeningen. Hier wordt een voorziening voor gemaakt. Uiteindelijk wordt dit bedrag gecorrigeerd met het werkelijke bedrag aan oninbare rekeningen.