Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Directe kosten

betekenis & definitie

Directe kosten zijn binnen accounting kosten die direct aan het vervaardigen van een product kunnen worden toegerekend.

Bij iedere onderneming die producten vervaardigd, worden de directe kosten hiervan berekend. Deze kosten zijn direct toe te wijzen aan het productieproces. Voorbeeld van directe kosten zijn kosten van het gebruikte materiaal en loonkosten van werknemers die deel uitmaken van het productieproces. Afhankelijk van het product kunnen verschillende kostenposten worden gezien als directe kosten.

Binnen de accounting wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen directe kosten en indirecte kosten. Indirecte kosten maken hierbij geen deel uit van het productieproces, maar worden hoe dan ook gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan de salarissen van management personeel of de huur van een pand. Voor de accounting maakt het nogal uit of men bij de kosten voor het produceren van goederen alleen de directe kosten of zowel de directe als indirecte kosten meeneemt in de berekening van de totale kosten. Indien beide soorten kosten gezamenlijk worden opgenomen in de balans, spreekt men van absorption costing. Indien er wel een onderscheid wordt gemaakt tussen directe kosten en indirecte kosten op de balans, spreekt men van variable costing.