Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Deming circle

betekenis & definitie

De Deming circle, ook wel kwaliteitscirkel van Deming genoemd, is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossingen. De cirkel is ontwikkeld door William Edwards Deming. Het doel van de Deming circle is dat elke medewerker in staat is om zijn of haar eigen werkwijze te beoordelen en verbeteren.

De Deming circle beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties toepasbaar zijn. Deze vier activiteiten zorgen samen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter van de cirkel garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De indeling komt voort uit een wetenschappelijk proces.

De vier activiteiten van de Deming circle zijn:
Plan: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.

Do: Voer de geplande verbeteringen uit in een gecontroleerde proefopstelling.
Check: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
Act: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

De kern van de visie is dat elke medewerker die deelneemt aan een proces in staat om zijn of haar eigen werkwijze te beoordelen en verbeteren. De handelingen van een medewerker vormen namelijk een eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Het management dient de analyse te doen over de hoger gelegen processen. De directie is verantwoordelijk voor de analyse van de primaire bedrijfsprocessen.