Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Debt ratio

betekenis & definitie

Debt ratio is een term uit de accounting en boekhouding die weergeeft hoeveel procent van alle activa van een onderneming is gefinancierd met vreemd vermogen. De debt ratio wordt in sommige landen gezien als de voornaamste maatstaf voor de solvabiliteit van een onderneming.

Iedere onderneming heeft bezittingen, zoals een bedrijfspand, productiemiddelen of een voorraad. Al deze bezittingen samen worden op de balans van een onderneming activa genoemd. Deze activa kunnen op verschillende manieren zijn gefinancierd, zowel door eigen vermogen of vreemd vermogen, oftewel vermogen dat van buitenaf de onderneming is aangewend. De verhouding tussen alle activa, oftewel het totale vermogen, en het vreemde vermogen, wordt de debt ratio genoemd.

De debt ratio kan op verschillende manieren worden berekend, maar wordt over het algemeen berekend door het vreemd vermogen te delen door het totale vermogen, dus het vreemde en eigen vermogen bij elkaar opgeteld. De waarde die hieruit volgt, is een indicatie van de solvabiliteit van de onderneming. De solvabiliteit is kort gezegd een maatstaf die weergeeft in hoeverre een onderneming in staat is om de schulden die het heeft af te betalen.

Stel een onderneming heeft een eigen vermogen van 1.120.000 en een vreemd vermogen van 770.000 euro. Het totale betreft in dat geval 1.890.000 euro. De debt ratio betreft ongeveer 0,41 (770.000 / 1.890.000). Zonder andere contextuele informatie over de onderneming is de debt ratio slechts een indicatie van de solvabiliteit.