Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Crediteuren

betekenis & definitie

Crediteuren zijn personen of instanties bij wie men zelf als onderneming of persoon een bepaalde schuld heeft uitstaan. Binnen de bedrijfsvoering worden crediteuren aan de creditzijde, oftewel de schulden of passiva zijde, van de balans weergegeven.

Als onderneming of ondernemer heeft men veelal rekeningen openstaan bij leveranciers of bij andere aanbieders van diensten. Deze personen of instanties, aan wie men nog geld schuldig is, worden crediteuren genoemd. Binnen de bedrijfsvoering wordt een onderscheid gemaakt tussen crediteuren en debiteuren, laatstgenoemde zijn juist personen of instanties van wie de onderneming zelf nog geld krijgt. Men dient als onderneming de crediteuren binnen een afgesproken periode tegemoet te komen. Doet men dit niet, dan is men in sommige gevallen wettelijk strafbaar.

Bij het opstellen van een beginbalans of eindbalans zal een accountant de crediteuren altijd aan de schulden of passiva kant plaatsen. Men gaat ervan uit dat crediteuren daadwerkelijk worden betaald, waardoor de betreffende bedragen moeten worden weergegeven als schulden.