Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Cost centre

betekenis & definitie

Een cost centre, in het Nederlands kostenplaats, is een afgebakende eenheid binnen een bedrijf dat zich bezighoudt met de boekhouding en controlling. Aan een cost centre kunnen kosten en prestaties worden toegerekend. Een cost centre wordt meestal een afdeling van een bedrijf

Uitgaven die een bedrijf doet worden bij de boekhouding geboekt van een bepaalde kostensoort en cost centre. Op deze manier is het mogelijk om periodiek een overzicht te maken van de kosten per cost centre. Dit zou eventueel vergeleken kunnen worden met een begroting per cost centre, waarna de verschillen besproken kunnen worden. Dit kan ervoor zorgen dat een bedrijf meer kostenbewust wordt en effectiever te werk gaat.

Kosten die verzameld zijn per cost centre kunnen vervolgens via een kostenverdeel plaats door belast worden naar andere cost centres. Het zou bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat de kosten van de receptie doorbelast worden naar de afdeling verkoop.

Kostenplaatsen kunnen onderverdeeld worden in:
-Hoofdkostenplaats: Dit is meestal een bestaand onderdeel of afdeling van een bedrijf dat zich bezighoudt met de eindproducten van dat bedrijf.
-Zelfstandige kostenplaats: Een organisatorische eenheid die niet rechtstreeks productief is, maar prestaties verricht voor andere kostenplaatsen en daardoor een dienstverlenend karakter heeft.
-Hulpkostenplaats: Geen bestaand onderdeel maar een algemene kostengroepering. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, beveiliging of receptie.