Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 08-11-2016

2016-11-08

Corporate finance

betekenis & definitie

Corporate finance is het geheel aan activiteiten en handelingen met betrekking tot het gehele kapitaal van een onderneming. Corporate finance heeft als doel om te zorgen voor een maximale waarde van aandelen, rekening houdend met alle beschikbare middelen die een onderneming heeft.

Corporate finance is binnen de accounting en finance de sectie waarin men zich richt op het financieren van bedrijfsactiviteiten. De activiteiten binnen de corporate finance moeten ervoor zorgen dat de betreffende onderneming gezond is. In andere woorden, dat er genoeg vermogen is om nieuwe kapitaal aan te kunnen trekken via de vermogensmarkt. De afdeling corporate finance zal haar activiteiten dus zo inrichten dat zij een goed beeld krijgen van de vermogensmarkt om daar als zodanig met de bedrijfsvoering op in te spelen. Hierbij is er altijd een spanning tussen het gewenste rendement en het risico van investeringen.

Binnen de corporate finance kan er grofweg een onderscheid worden gemaakt tussen drie financieringsstrategie√ęn, namelijk de een gebalanceerde strategie, een agressieve strategie of een conservatieve strategie. Een gebalanceerde strategie houdt hierbij in dat de omlooptijd van het vermogen wordt afgesteld en gelijkgesteld met de omlooptijd van de activa. Dit houdt in brede zin in dat vlottende activa moeten worden gefinancierd met het kortlopend vreemd vermogen en duurzame activa worden gefinancierd met het langlopende vermogen. Een agressieve strategie houdt in dat de onderneming voornamelijk wordt gefinancierd door kortlopend vermogen en een conservatieve strategie houdt in dat de onderneming wordt gefinancierd door het langlopend vermogen.