Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Consolidatie

betekenis & definitie

Consolidatie is een term binnen de boekhouding die verwijst naar het samenvoegen van de resultatenrekeningen van een onderneming en haar dochterondernemingen. Door consolidatie krijgen moedervennootschap en alle dochtervennootschappen eenzelfde balans.

Voor sommige ondernemingen geldt dat zij bezit zijn van andere ondernemingen. Men spreekt in dat geval van een zogenaamde moedervennootschap of moederonderneming en een dochtervennootschap of dochteronderneming. Een grote onderneming kan meerdere dochtervennootschappen hebben. Elk van deze dochtervennootschappen is wettelijk verplicht om periodiek een jaarrekening op te stellen, met een beginbalans, een eindbalans en een jaarrekening. Men kan er hierbij voor kiezen om, indien het aandeel in de dochterondernemingen groot genoeg is, de balans van de moeder- en dochtervennootschappen samen te voegen. Dit wordt consolidatie genoemd.

Bij consolidatie worden de resultaten van moeder- en dochteronderneming samengevoegd. Door consolidatie krijgt men een overzicht van alle activa, passiva en kasstromen van alle ondernemingen. Men kan door consolidatie bijvoorbeeld gemakkelijk nagaan wat het totale eigen vermogen is van moeder- en dochterondernemingen samen. Het is gebruikelijk dat alle ondernemingen waarvan de moederonderneming meer dan 50 procent van de aandelen heeft, worden geconsolideerd.

Consolidatie is over het algemeen niet zomaar een optelsom van alle jaarrekeningen bij elkaar. Men dient er bij consolidatie rekening mee te houden dat wederzijdse vorderingen tussen de verschillende ondernemingen moeten worden weggestreept op de jaarrekening na consolidatie. Voor de moederonderneming maakt het bij de jaarrekening niet uit of het vermogen bij de ene of de andere dochteronderneming ligt.