Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Commercieel jaarverslag

betekenis & definitie

Een commercieel jaarverslag is een versie van de jaarrekening van een onderneming die met name is bedoeld voor belanghebbenden omtrent de onderneming. Een commercieel jaarverslag bevat de stand van zaken omtrent het vermogen van de onderneming en de geboekte resultaten.

Bij het opstellen van de jaarrekening, maken sommige ondernemingen een onderscheid tussen een commercieel jaarverslag en een fiscaal jaarverslag. Hoewel beide soorten jaarverslagen een overzicht bevatten van de prestaties van een onderneming over een boekjaar, is het commercieel jaarverslag met name gericht op belanghebbenden van de onderneming. Hierbij kan worden gedacht aan aandeelhouders, investeerders, kredietverstrekkers en handelspartners.

Wat een commercieel jaarverslag precies bevat, is afhankelijk van de onderneming en de wensen van de belanghebbenden van de onderneming. Het commercieel jaarverslag is over het algemeen een overzichtelijke weergave van het vermogen en de prestaties van de onderneming. Een commercieel jaarverslag bestaat dan ook veelal uit een resultatenrekening en een balans.

Naast een commercieel jaarverslag, stellen onderneming veelal een fiscaal jaarverslag op. Dit is een vaak een meer gedetailleerde versie van het commercieel jaarverslag, uitsluitend bedoeld voor de Belastingdienst.