Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Business case

betekenis & definitie

Een Business case is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te te beginnen beschreven wordt. In veel gevallen wordt er aan de hand van de Business case besloten om wel of niet verder te gaan met een project.

In de Business case worden de baten en de kosten tegen elkaar afgewogen. De vorm van een Business case kan zeer variëren. Zo bestaan Business cases in zeer structurele vormen maar ook in informeel en bondige vormen.

Aanvullende informatie in een formele Business case bestaat vaak uit de achtergrond van het project, de verwachte voordelen en de verwachte kosten. Ook de verwachte risico’s worden in kaart gebracht en zelfs de optie om niets te doen wordt onderzocht. Inactiviteit kan namelijk voor meer risico’s en kosten zorgen.

Een Business case verandert constant. Tijdens de gehele levensduur van een project moet de Business case actueel en valide gehouden worden. Deze actualisering vindt meestal plaats bij de faseovergang van een project. Tijdens actualisering kan besloten worden om het project te wijzigen of zelfs te beëindigen.

Een Business case kan worden getoetst om zeker te zijn dat:
-De investering winst oplevert, of binnen de financiële kaders blijft.
-Het project goed beheerd zal worden.
-De organisatie voldoende capaciteiten heeft om de voordelen die uit de Business case naar voren komen waar te maken.
-Projecten met onderlinge afhankelijkheden worden uitgevoerd in optimale volgorde.

Een Business wordt vaak gebruikt met een van de volgende doelstellingen:
-Zowel de winst als de risico’s van het project helder zijn
-De benodigde experts aangeven dat een project technisch haalbaar is om uit te voeren.
-Het bedrijf over voldoende informatie beschikt om alle voorstellen eerlijk te evalueren.