Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Besloten vennootschap

betekenis & definitie

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. De aandelen staan op naam. De beperkte overdraagbaarheid is versoepeld in de wet maar de grondregels van de vennootschap kunnen dit versoepelen of aan strengere regels onderwerpen.

Een besloten vennootschap wordt in Nederland opgericht door middel van een oprichtingsakte. Deze akte dient de grondregels van de vennootschap te bevatten die op hun beurt de naam, de zetel en het doel van de vennootschap dienen te bevatten. In de grondregels moet ook het bedrag van het geplaatst aandelenkapitaal, en het gestorte deel daarvan worden opgenomen.

Het verschil met andere ondernemingsvormen zoals een eenmanszaak en het vennootschap onder firma, is dat een besloten vennootschap als rechtspersoon wordt gezien. Dit wil zeggen dat het bedrijf als volwaardig en handelingsbekwaam persoon op kan treden in het rechtsverkeer. Een ander groot voordeel is dat aandeelhouders van een besloten vennootschap niet privé aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit is bij eenmanszaak of vennootschap onder firma wel het geval.

De besloten vennootschap heeft veel kenmerken van een naamloze vennootschap. Voor beide rechtsvormen geldt dat het een rechtspersoon is en de aandeelhouders niet privé aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het grote verschil zit in de overdraagbaarheid van aandelen. In tegenstelling tot de besloten vennootschap is het bij een naamloze vennootschap wel mogelijk om aandelen vrij over te dragen, bijvoorbeeld op de beurs.

Over de winst die gemaakt wordt in een besloten vennootschap moet vennootschapsbelasting betaald worden. Over de aandeelhouders wordt dividend uitgekeerd en ook hier moet belasting over betaald worden, dividendbelasting. Vaak wordt niet de gehele winst uitgekeerd maar wordt er een niet-uitgekeerd deel van de winst opgenomen als reserve, om bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen te realiseren.