Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Alternatieve kosten

betekenis & definitie

Alternatieve kosten, ook wel opportuniteitskosten, zijn de kosten die kunnen worden uitgedrukt als het verschil tussen de opbrengst van een genomen beslissing en de opbrengst van het best mogelijke alternatief. Alternatieve kosten zijn dus niet altijd werkelijk gemaakte kosten.

Iedere onderneming moet vrijwel dagelijks beslissingen nemen. Sommige van deze beslissingen zijn zodanig belangrijk voor de onderneming, dat men verschillende alternatieven naast elkaar legt en deze grondig bestudeert. Indien men eenmaal een keuze tussen alle alternatieven heeft gemaakt, kan men een inschatting maken van de kosten die men maakt als gevolg van het niet kiezen voor een ander alternatief. Dit worden de alternatieve kosten genoemd. De alternatieve kosten gaan dus na wat een andere besteding van middelen had opgeleverd.

Bij het berekenen van de alternatieve kosten binnen de bedrijfsvoering wordt altijd een veronderstelling gemaakt dat geen enkele keuze kosteloos is. Zelfs bij het maken van geen enkele beslissing verliest men winst of maakt men kosten ten opzichte van het maken van een beslissing.

Stel een zelfstandige zonder personeel wilt zijn kantoorpand verbouwen. De ondernemer heeft berekend dat dit hem twee dagen aan werk zal kosten. De ondernemer kan de verbouwing ook uitbesteden aan een ander bedrijf, dit zal hem 400 euro kosten. Indien de ondernemer in deze twee dagen meer dan 400 euro kan verdienen met zijn of haar werkzaamheden, is het meer rendabel om de verbouwing uit te besteden. Indien de ondernemer verwacht minder dan 400 euro te verdienen in de twee dagen is het meer rendabel om de verbouwing zelf uit te voeren.