Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Acid test ratio

betekenis & definitie

Acid test ratio, ook wel quick ratio genoemd, is een kengetal dat de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weergeeft (-voorraad goederen). Het doel van de berekening is om vast te stellen of een organisatie in staat is om aan alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Organisaties willen graag weten hoe ze er financieel voor staan om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Wanneer een organisatie de rekeningen niet meer kan betalen zullen leveranciers uiteindelijk geen goederen meer leveren en komt de productie stil te liggen.

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie van een organisatie kan er gebruik gemaakt worden van de acid test ratio. Bij dit meetinstrument worden de bezittingen op korte termijn afgezet tegen de schulden op korte termijn. De voorraad goederen wordt buiten beschouwing gelaten. De acid test ratio formule is als volgt:

Acid test ratio= vlottende activa +liquide middelen - voorraad goederen/ kort vreemd vermogen

Met deze formule wordt er gekeken of een organisatie op korte termijn genoeg geld binnen krijgt om alle rekeningen aan crediteuren, de belastingdienst en/of andere schuldeisers te betalen. Met korte termijn wordt in dit geval een looptijd van één jaar bedoeld.

Over het algemeen wordt een waarde van 1 of hoger als gezond gezien. De organisatie is dan prima in staat om zijn kortlopende schulden op korte termijn af te betalen. Het nadeel van de acid test ratio is dat het een momentopname is. Daarbij moet er berekend worden met behulp van de balans die op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum wordt gepubliceerd. De informatie is dus enigszins verouderd en geeft geen volledig beeld van de liquiditeit van de organisatie.