Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Absorption costing

betekenis & definitie

Absorption costing is een wijze van accounting waarbij alle kosten die aan een product verbonden zijn op de balans als het ware door het product worden geabsorbeerd. Bij arbsorption costing worden zowel de kosten voor het materiaal als de arbeidskosten gezamenlijk doorberekend op de balans.

Binnen de accounting zijn er verschillende mogelijkheden om de productiekosten voor een onderneming weer te geven. Een van deze mogelijkheden is de zogenaamde methode van absorption costing. De variabele en vaste kosten van productie worden bij absorption costing samen opgenomen.

Bij absorption costing worden niet alleen de kosten van het materiaal en de arbeid opgenomen, maar ook alle vaste overheadkosten. Overhead of vaste lasten zijn kort gezegd de kosten die een onderneming kwijt is aan de eigen organisatie, bijvoorbeeld het gebruik van stroom en de huur van een pand. Al deze kosten worden bij absorption costing opgenomen in de productiekosten. Binnen accounting wordt absorption costing gezien als het tegenovergestelde van variable costing, hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de variabele en vaste (overhead)kosten van het productieproces bij de winstberekening.

Bij absorption costing als wijze van accounting dient men bij de winstberekening dus alle productiekosten per product te verwerken, ook de overheadkosten. Voor een onderneming is deze wijze van accounting vooral met betrekking tot belastingaangifte van belang, aangezien hier alle kosten van het productieproces in zijn verwerkt. Variable costing, de veelal ander gebruikte wijze van accounting, wordt daarentegen in de praktijk met name gebruikt voor interne rapportage.