Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

ABC (activity based costing)

betekenis & definitie

ABC is een techniek die staat staat voor activity based costing. Deze methode is gebaseerd op het idee dat niet producten maar activiteiten kosten veroorzaken. De kosten worden in de eerste plaats opgehangen aan de activiteiten die nodig zijn om producten te maken en verkopen.

Activity based costing zoekt naar aspecten van activiteiten die kosten veroorzaken. Pas daarna worden de kosten van activiteiten toegekend aan producten. Het idee hierachter is dat iedere productie een interne vraag naar activiteiten oplevert. Een kostprijsberekening gaat bij de ABC-methode na hoeveel van iedere activiteit er per product nodig is om tot productie te komen.

Het voordeel van het gebruik van de ABC-methode is dat het kostenplaatje per product preciezer wordt bepaald. Traditionele kostprijsmethoden rekenen, tegenstelling tot de ABC-methode, kosten toe aan de productiemiddelen. Hoe meer geproduceerd wordt, hoe hoger de kosten worden. Met het gebruik van de ABC-methode kan er tevens belangrijke informatie achterhaald worden betreft kostenbeheersing.

De ABC-methode is niet in alle gevallen de beste manier om de kostprijs van een product te berekenen. Wanneer een bedrijf een hoog aandeel heeft in indirecte kosten, in vergelijking met directe kosten, dan ligt de ABC-methode voor de hand. Met de traditionele kostprijsmethoden is de kans dan namelijk groot dat er verkeerde beslissingen worden gemaakt.

Niet iedere onderneming is geschikt om gebruik te maken van de ABC-methode. Daarbij moet er zorgvuldig te werk gegaan worden. Alle werknemers moeten geïnformeerd worden over het gebruik van de ABC-methode om onduidelijkheden tegen te gaan.

Het verschilt dus per bedrijf welke kostprijsmethode het meest voor de hand ligt. Voor de ABC-methode maakt het veel uit op welke manier een bedrijf is ingericht en welke producten en/of diensten er geleverd worden.