Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

Aandelenkapitaal

betekenis & definitie

Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Het aandelenkapitaal kan worden onderverdeeld in: geplaatst aandelenkapitaal, volgestort aandelenkapitaal, nominaal aandelenkapitaal en maatschappelijk aandelenkapitaal.

Het geplaatste aandelenkapitaal is het kapitaal dat door de onderneming zelf wordt uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. Hiervoor hebben de aandeelhouders aandelen ontvangen. Het geplaatste aandelenkapitaal wordt vaak afgekort met GAK.

Het volgestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste aandelenkapitaal waarvan de onderneming geld, of in sommige gevallen, goederen heeft ontvangen. Wanneer het kapitaal nog niet 100% is volgestort heeft de onderneming het recht om de rest van het aandelenkapitaal op te eisen.

Het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is. In de meeste gevallen is dit gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal. Op de beurs hebben veel aandelen een hogere koers dan de nominale waarde. Wanneer een bedrijf zelf aandelen uitgeeft boven de nominale waarde ontstaat er door het verschil een agioreserve. Als er minder wordt ontvangen dan de nominale waarde wordt er gesproken van disagio.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal is het in de statuten vermelde maximale bedrag waartegen aandelen mogen worden uitgegeven. Voor een N.V. geldt in Nederland dat minstens het minimumkapitaal of minstens één vijfde deel , wat hoger is dan dan het minimumkapitaal, van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst.