Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Gepubliceerd op 08-06-2019

republiek

betekenis & definitie

republiek - Naties waar de politieke macht berust bij een groep burgers die het recht heeft om te stemmen en waarbij die politieke macht wordt uitgeoefend door gekozen ambtenaren en vertegenwoordigers, die aan die groep verantwoordelijk is en het land volgens de wetten besturen.