achternaam betekenis & definitie

achternaam - In de context van persoonsnamen in de moderne westerse cultuur zijn achternamen erfelijk en hebben familieleden dezelfde achternaam; in combinatie met een voornaam gebruikt om een persoon te onderscheiden van anderen met dezelfde voornaam. In andere culturele tradities is een achternaam soms niet een erfelijke familienaam, of wordt helemaal niet gebruikt. Voordat achternamen gebruikelijk werden in de westerse traditie, werden persoonsnamen gekwalificeerd door de toevoeging van een bijnaam, plaatsnaam, naam van voorouders, of beroepsaanduiding; deze werden individueel aan een voornaam toegevoegd en waren niet altijd erfelijk per familie.

Gepubliceerd op 08-06-2019