Ritthem betekenis & definitie

Middelburg was in de Gouden Eeuw een van de belangrijkste handelssteden van Europa. Om de toegang tot de haven en de scheepvaart op de Westerschelde te beschermen bracht Maria van Hongarije in 1547 Fort Rammekens in stelling. Het is het oudste zeefort in West-Europa.

De Italiaanse vestingbouwer Donato de Boni paste bij zijn ontwerp een geheel nieuwe techniek toe: het bastion, een vijfkantige uitbouw, van waaruit het hele gebied buiten de muur onder vuur kon worden genomen. Fort Rammekens was een ankerplaats voor de schepen van de VOC. De Franse keizer Napoleon liet het uitbreiden met verdedigingswallen en kazematten. Het gedeeltelijk vervallen fort deed lange tijd dienst als gevangenis. De toegangspoort prijkt op de Monumenten Top 100. De stoere entree is uitgevoerd in renaissancestijl, verkeert in redelijk gave staat en valt ook op door zijn indrukwekkende afmetingen. Van 30 maart tot 1 november is het fort te bezoeken. Exposities geven een beeld van de historie van de natuur in het Sloegebied.

Fort Rammekens staat midden in een fraai krekengebied. Het ontstond in 1944, toen geallieerde vliegtuigen de zeedijk bij het fort bombardeerden om Walcheren onder water te zetten en zo de Duitsers te verdrijven. Het vogelrijke natuurgebied is onder leiding van een natuurgids te bezoeken. Bij het fort ligt het enige nog bestaande stukje schor van Walcheren.