Baarn (u) betekenis & definitie

Het Cantonspark met zijn zeldzame collectie bomen behoort zonder twijfel tot de mooiste botanische tuinen in Nederland. Uniek zijn de twee oudste Watercipressen buiten China, hun natuurlijk groeiplaats.

Heel bijzonder zijn ook de moerascipressen, de ginkgo's, een reusachtige mammoetboom, de prachtig bloeiende zakdoekjesboom, de zeldzame Japanse beuk, de sneeuwklokjesboom en de tot een monumentale reus uitgegroeide Japanse kornoelje. Van 1920 tot 1987 was het Cantonspark de hortus botanicus van de Universiteit van Utrecht. Tegenwoordig doet het dienst als wandelpark en is de toenmalige tropische kas, de Wintertuin, ingericht als galerie en expositieruimte. Adres: Faas Eliaslaan/hoek Javalaan.